ערק Kawar ירוק (45% אלכוהול)

כבר לפני כשלושת אלפי שנה, המציאו אבות אבותינו, את משקה הערק.
בשילוב מים, אניס, וענבים, נוצר משקה בעל יכולת עמידה, שמתאים למזג האוויר של אזורנו.
בחלוף השנים, השתכללו האמצעים והגיוונים, וכך נוצר לו הערק המשובח, מורשת אבותינו, שאני נהנים ממנו היום.

חומרים טבעיים בלבד.

ערק Kawar מבוסס על אניס טבעי סורי, 100% כוהל ענבים ירוקים ומים טהורים.

אחוז האלכוהול הנמוך מתאים במיוחד לבעלי טעם עדין.

designed by Studio 3 | Developed By Joomi