ערק אל פאשא (45% אלכוהול)

אבותינו אמרו "מעט אלכוהול משמח לבו של אדם", הרי את הערק שותים

כמו כל משקה טוב, בשמחות ובחגים.
בידיעה זו, מי ייתן שירבו השמחות, ושאנו נעבוד ימים ולילות בכדי לשמח את כולם.

חומרים טבעיים בלבד.
ערק Kawar מבוסס על אניס טבעי סורי, 100% כוהל ענבים מתוקים מחברון ומהגליל ומים טהורים.

designed by Studio 3 | Developed By Joomi